Rozbor piesku zo dňa 04.09.23 Koloseo – piesok vyhovuje

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

dávame Vám na vedomie, že vzorka piesku odobratá dňa 04.09.2023 z pieskoviska v objekte bytového centra Koloseo, Tomášikova 50/A-E v Bratislave pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v rozsahu stanovených ukazovateľov VYHOVELA požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Správca objektu

50/A,B Koloseo_výmena meračov tepla od 20.09.23

Vážení vlastníci bytov, dávame Vám na vedomie, že v dňoch od 20.09.2023 priebežne do konca mesiaca 09/2023 bude prebiehať výmena meračov tepla na spoločných chodbách v dome 50/A,B byt.centrum Koloseo. Nebude potrebná účasť vlastníkov bytov pri výmene. Po objekte sa budú pohybovať pracovníci dodávateľskej firmy Sakmont. Ďakujeme za trpezlivosť. Správca objektu

Koloseo_údržba kotolne_18.09. až 20.09.23_možné čiastočné výpadky dodávky vody

Vážení vlastníci bytov, dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18.09. až 20.09.2023 bude prebiehať údržba kotolní na objekte bytové centrum Koloseo. V uvedenom termíne môže dochádzať k čiastočným výpadkom dodávky studenej vody do bytov od 9. poschodia po najvyššie poschodie vo Vašom dome. Zároveň sa budú čistiť výmenníky teplej vody, kedy bude výpadok dlhší čas počas dňa. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. Správca objektu

obmedzenie dopravy pri Koloseu_28.08.23

Vážení obyvatelia bc Koloseo, dávame Vám na vedomie, že dňa 28.08.23 v čase od 12:00-16:00 hod bude prebiehať nakrúcanie seriálu – na cestnej komunikácii medzi bytovým komplexom Koloseo a budovou SLSP. Na svetelnej križovatke Tomášikova / Tomášikova 50 bude v uvedenom čase doprava organizovaná za asistencie Mestskej polície a poučených asistentov v reflexných vestách. Ďakujeme za trpezlivosť. Správca objektu

Kategórie

Archív