50/D Koloseo – výmena osvetlenia LED – od 24.03.-24.04.23

Vážení vlastníci bytov, dávame Vám na vedomie, že začína realizácia výmeny osvetlenia v dome 50/D Koloseo, na základe písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

V termíne od 24.03.23-24.04.2023 bude prebiehať výmena za LED osvetlenie v spoločných priestoroch a na schodiskách Vášho domu 50/D – bytové centrum Koloseo, Tomášikova 50/D v Bratislave. Práce budú vykonávané v pracovných dňoch. Po objekte sa budú pohybovať pracovníci dodávateľskej spoločnosti. Ďakujeme za trpezlivosť pri realizácii. s pozdravom správca objektu

Havária – prasklo potrubie voda – dom 50/C dňa 3.01.2023 objekt Koloseo – nahlásiť škody správcovi

Dňa 3.01.2023 v skorých ranných hodinách došlo k havárii na vysoko tlakom potrubí vody v dome 50/C objektu bytového centra Koloseo – voda tiekla na 9. poschodí až po -2.poschodie do garáží objektu. Z uvedeného dôvodu je potrebné , aby obyvatelia bytov vykonali kontrolu , či došlo k poškodeniu majetku. V prípade zatečenia Vášho bytu či poškodenia auta v garážach je potrebné odfotiť byt, garáž a zaslať mailom spolu s fotkami rozsah zatečenia, vytopenia. Ďakujeme za spoluprácu. Na odstraňovaní havárie sa intenzívne pracuje od skorých ranných hodín. s pozdravom správca objektu

oznámenie výsledkov – pís. hlasovanie 50/A,B Koloseo_ LED osvetlenie_z 21.12.22

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov domu 50/A,B bytového centra Koloseo, dávame Vám na vedomie, že v súlade s §14a a §14b zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov NEBOLO SCHVÁLENÉ ROZHODNUTIE O MODERNIZÁCII OSVETLENIA vo Vašom dome Tomášikova 50/A,B v Bratislave. Sčítanie hlasov prebehlo dňa 21.12.22. Ďakujeme za účasť. S pozdravom správca objektu

Kategórie

Archív