oznámenie výsledkov písomného hlasovania 50/E Koloseo_výmena osvetlenia LED

Oznámenie výsledkov písomného hlasovania 50/C_Koloseo_výmena LED osvetlenie

porucha 14.03.22 50/A,B Koloseo_vysokotlakové potrubie (s teplou vodou)