GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV v spoločnosti IMMO Service Group s.r.o. 

V súvislosti príslušných právnych predpisov a jednotlivých požiadaviek zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov„), ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR„), sa naša spoločnosť riadi zásadami spracovania osobných údajov, ktoré nájdete ako prílohu TU: Príloha 10_OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WEB

správca objektu

Kategórie

Archív