50/B Koloseo – výpadok elektriny PORUCHA prívodného kábla medzi trafostanicou a domom

Vážení vlastníci bytov a nebyt.priestorov dávame Vám na vedomie, že došlo k výpadku elektriny v dome 50/B Koloseo. Podľa meraní, ktoré vykonalo meracie vozidlo bolo zistené poškodenie prívodného kábla medzi trafostanicou a bytovým domom 50/B Koloseo – z tohto dôvodu dochádza k výpadkom elektriny a kotolne v celom objekte (voda, kotolňa, výťahy vrátane bytov). Na odstránení uvedenej poruchy pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť. Správca objektu

Kancelária ZATVORENÁ homeoffice režim od 7.1.2021

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku, BUDE KANCELÁRIA SPRÁVCU ZATVORENÁ. Fungovanie formou home-office, komunikácia výlučne mailom) od 07.01.2021 do odvolania.

Prevzatie dokumentov a objednávok (čip, kľúč, dialkové ovládanie, karta)bude možné osobne výlučne len po mailovej dohode.

Ďakujeme za pochopenie.

V Bratislave dňa 7.1.2021

Kategórie

Archív