Údržba kotolní Koloseo_čiastočné výpadky vody_18.09.-20.09.23

Vážení vlastníci bytov, dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18.09.-20.09.2023 bude prebiehať údržba kotolní na objekte bytové centrum Koloseo, Tomášikova 50/A-E v Bratislave. V uvedenom termíne môže dochádzať k čiastočným výpadkom dodávky studenej vody do bytov od 9.poschodia po najvyššie poschodie Vášho domu. Zároveň sa budú čistiť výmenníky teplej vody, kedy bude výpadok dlhší čas počas dňa. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. Správca objektu

50/B Koloseo – výpadok elektriny PORUCHA prívodného kábla medzi trafostanicou a domom

Vážení vlastníci bytov a nebyt.priestorov dávame Vám na vedomie, že došlo k výpadku elektriny v dome 50/B Koloseo. Podľa meraní, ktoré vykonalo meracie vozidlo bolo zistené poškodenie prívodného kábla medzi trafostanicou a bytovým domom 50/B Koloseo – z tohto dôvodu dochádza k výpadkom elektriny a kotolne v celom objekte (voda, kotolňa, výťahy vrátane bytov). Na odstránení uvedenej poruchy pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť. Správca objektu

Kancelária ZATVORENÁ homeoffice režim od 7.1.2021

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku, BUDE KANCELÁRIA SPRÁVCU ZATVORENÁ. Fungovanie formou home-office, komunikácia výlučne mailom) od 07.01.2021 do odvolania.

Prevzatie dokumentov a objednávok (čip, kľúč, dialkové ovládanie, karta)bude možné osobne výlučne len po mailovej dohode.

Ďakujeme za pochopenie.

V Bratislave dňa 7.1.2021

Kategórie

Archív