oznámenie výsledkov 50/D pís.hlasovanie_LED osvetlenie_Koloseo z 21.12.22

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov domu 50/D bytového centra Koloseo, dávame Vám na vedomie, že v súlade s §14a a §14b zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov BOLO SCHVÁLENÉ ROZHODNUTIE O MODERNIZÁCII OSVETLENIA vo Vašom dome Tomášikova 50/D v Bratislave. Sčítanie hlasov prebehlo dňa 21.12.22. O ďalšom postupe a priebehu budete informovaní. S pozdravom správca objektu

50/E_Koloseo_porucha čipového systému od 5.12.22

Vážení obyvatelia bytov, dávame Vám na vedomie , že od 5.12.2022 evidujeme poruchy na časti zariadenia čipového systému v dome 50/E Koloseo. Z uvedeného dôvodu sa môže vyskytnúť nefunkčnosť Vášho čipu. Ak Vám nefunguje čip kontaktuje nás ako správcu , telefonicky 02/43630044 v prac.čase od 8:00-16:00 hod, streda do 18:00, piatok do 13:00 hod). Po pracovnom čase, či vo večerných hodinách a cez víkend môžete kontaktovať SBS službu pri okienku na vjazde dolu do garáží od železnice. Ďakujeme za trpezlivosť pri riešení tech.poruchy. správca oznamy boli vyvesené aj v dome 50/E

50/A- odstávka vody 24.11.22 havária, od 11:00-16:00 hod Koloseo

Dávame Vám na vedomie, že dňa 24.11.2022 v čase od 11:00-16:00 hod bude odstávka teplej a studenej vody vo Vašom dome. Z dôvodu vzniknutej poruchy na potrubí NEPOTEČIE VODA v bytoch od 1.po 8.poshodie. Jedná sa o haváriu. Zároveň budú v uvedenom čase prebiehať búracie práce na stúpačke na 6.poshodí – zvýšený hluk. Ďakujeme za trpezlivosť , správca

ZATVORENÁ KANCELÁRIA dňa 31.10.22 správca

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, dávame Vám na vedomie, že dňa 31.10.2022 bude kancelária správcu z technických dôvodov zatvorená. Osobné návštevy kancelárie si v tento deň neplánujte. Na maily a telefonáty Vám bude možné zodpovedať dňa 2.11.2022, Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. správca objektu

Kategórie

Archív