oznam – opätovné dodržiavanie úradných hodín správcu (uvoľnovanie opatrení v čase covid-19)

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a uvoľňovaní opatrení týkajúcich sa prevencie šírenia vírusu COVID-19 bude správca objektu  opätovne dodržiavať úradné hodiny v súlade so zákonom č. 246/2015 Z. z.. dňom 22.05.2020. Z uvedeného dôvodu je oznam o zrušení stránkových hodín dnešným dňom neplatný. (Zverejnený správcom na webe dňa 16.03.2020)  S pozdravom, správca objektu.

Kategórie

Archív