venčenie psov – Koloseo

Vážení chovatelia psov objektu bytového centra KOLOSEO,

na základe žiadosti niektorých majiteľov psov malých plemien si dovoľujeme požiadať chovateľov stredných a veľkých plemien psov o rešpektovanie všeobecno-záväzných nariadení o susedskom spolunažívaní a o dodržiavanie zákona č.228/2002 Z.z., ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov.

V záujme predchádzania  ohrozenia zdravia zvierat alebo ľudí Vás týmto  úctivo žiadame, aby ste svojich psov stredných a veľkých plemien venčili na vôdzke a venčenie psov plemien ako  americký pitbulteriér, americký stafordšírsky teriér a pod. zabezpečili výlučne dospelými osobami.

Podľa zákona č.228/2002 Z.z., ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov:

§ 4
Vodenie psa
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

Kategórie

Archív