Zákaz vstupu do budovy_od 8.2.21

Na základe vyhlášky Úradu ver.zdravotníctva SR zverejnenej 5.2.21 pod č.47 v čiastke 19/2021 Vestníku vlády SR je zakázaný vstup osôb do vnútorných a vonkajších prietorov zariadení v období od 8.02.2021 do 19.03.2021 z dôvodu ochrany života a zdravia, okrem osôb podľa §1ods.2 tejto vyhlášky v zmysle nižšie uvedeného – viď príloha na stiahnutie.

Kategórie

Archív