zatvorená kancelária pre osobné návštevy – reklamácie k RV2020 mailom, telefonicky_24.5.21

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

dovoľujeme si Vás informovať, že kancelária správcu je do odvolania

ZATVORENÁ pre verejnosť.

Vaše žiadosti, objednávky, podnety – technického charakteru a tiež otázky vrátane informácií ohľadom Ročného vyúčtovania nákladov zasielajte prosím len

písomne e-mailom alebo telefonicky.

Vybavujeme všetky postupne, ďakujeme za trpezlivosť.

správca objektu

Kategórie

Archív