Funkčná skúška EPS_Cubicon_15.06.21 od 10:00-12:00hod

vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, touto cestou Vám dávame na vedomie, že dňa 15.06.21 v čase od 10:00-12:00 hod bude prebiehať funkčná skúška elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) na objekte byt.centra Cubicon, St.Grunty 26/A-H v Bratislave. V uvedenom čase môže dochádzať k výpadkom elektrickej energie vo Vašom dome. Ďakujeme za spoluprácu. správca objektu

Kategórie

Archív