50/B Koloseo – výpadok elektriny PORUCHA prívodného kábla medzi trafostanicou a domom

Vážení vlastníci bytov a nebyt.priestorov dávame Vám na vedomie, že došlo k výpadku elektriny v dome 50/B Koloseo. Podľa meraní, ktoré vykonalo meracie vozidlo bolo zistené poškodenie prívodného kábla medzi trafostanicou a bytovým domom 50/B Koloseo – z tohto dôvodu dochádza k výpadkom elektriny a kotolne v celom objekte (voda, kotolňa, výťahy vrátane bytov). Na odstránení uvedenej poruchy pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť. Správca objektu

Kategórie

Archív