oznámenie výsledkov 50/D pís.hlasovanie_LED osvetlenie_Koloseo z 21.12.22

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov domu 50/D bytového centra Koloseo, dávame Vám na vedomie, že v súlade s §14a a §14b zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov BOLO SCHVÁLENÉ ROZHODNUTIE O MODERNIZÁCII OSVETLENIA vo Vašom dome Tomášikova 50/D v Bratislave. Sčítanie hlasov prebehlo dňa 21.12.22. O ďalšom postupe a priebehu budete informovaní. S pozdravom správca objektu

Kategórie

Archív