oznámenie výsledkov – pís. hlasovanie 50/A,B Koloseo_ LED osvetlenie_z 21.12.22

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov domu 50/A,B bytového centra Koloseo, dávame Vám na vedomie, že v súlade s §14a a §14b zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov NEBOLO SCHVÁLENÉ ROZHODNUTIE O MODERNIZÁCII OSVETLENIA vo Vašom dome Tomášikova 50/A,B v Bratislave. Sčítanie hlasov prebehlo dňa 21.12.22. Ďakujeme za účasť. S pozdravom správca objektu

Kategórie

Archív