porucha – prerušená dodávka teplej vody_25.8.21 od 13:45 hod Cubicon

Vážení klienti,

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy na zariadení dodávateľa primárneho tepla, je dňa 25.8.2021 od 13:45 hod., prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov v správe:
 Popisné čísla objektu
  Správcovská spoločnosť
Staré Grunty 24 obchodné centrum SG Shoping s.r.o.
Staré Grunty 26 A-H IMMO Service Group, s.r.o.

 
 
Termín obnovenia dodávky TÚV je závislý od obnovenia dodávky primárneho tepla

odstávka vody_30.08.21_od 8:00-11:00 hod_Cubicon

Vážení vlastníci bytov a NP, touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 30.08.2021(pondelok) bude v čase od 8:00-11:00hod prerušená dodávka teplej a studenej úžitkovej vody, z dôvodu výmeny hlavného vodomera v celom objekte bytového centra Cubicon, St.Grunty 26/A-H v Bratislave. Ďakujeme za trpezlivosť. správca objektu

garáž. brána Cubicon_22.7.21_nepriechodná_výmena motora od 10:00-13:00 hod

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, dávame Vám na vedomie, že dňa 22.07.2021 (štvrtok) v čase od 10:00-13:00 hod bude z dôvodu výmeny motora znemožnený prejazd garážovou bránou v bytovom centre Cubicon. V tomto čase bude brána zatvorená a nebude možné sa dostať von ani dnu do garáže. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. správca

bude z dôvodu výmeny motora znemožnený prejazd garážovou bránou v bytovom centre Cubicon. V tomto čase bude brána zatvorená a nebude možné sa dostať von ani dnu do garáže. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. správca

oznam – odstávka teplej vody Cubicon_dňa 13.7.21 od 8:00-22:00 hod

Vážení vlastníci bytov a NP,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že Bratislavská teplárenská spoločnosť oznámila prerušenie dodávky tepla z primárneho rozvodu.

Dňa 13.07.2021 v čase od 8:00-22:00 hod bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody v bytovom centre Cubicon, St.Grunty 26/A-H v Bratislave. (Správca bol informovaný o odstávke mailom, dňa 12.07.21 o 13:42 hod) ďakujeme za trpezlivosť. správca objektu

Funkčná skúška EPS_Cubicon_15.06.21 od 10:00-12:00hod

vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, touto cestou Vám dávame na vedomie, že dňa 15.06.21 v čase od 10:00-12:00 hod bude prebiehať funkčná skúška elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) na objekte byt.centra Cubicon, St.Grunty 26/A-H v Bratislave. V uvedenom čase môže dochádzať k výpadkom elektrickej energie vo Vašom dome. Ďakujeme za spoluprácu. správca objektu

zatvorená kancelária pre osobné návštevy – reklamácie k RV2020 mailom, telefonicky_24.5.21

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

dovoľujeme si Vás informovať, že kancelária správcu je do odvolania

ZATVORENÁ pre verejnosť.

Vaše žiadosti, objednávky, podnety – technického charakteru a tiež otázky vrátane informácií ohľadom Ročného vyúčtovania nákladov zasielajte prosím len

písomne e-mailom alebo telefonicky.

Vybavujeme všetky postupne, ďakujeme za trpezlivosť.

správca objektu

Kategórie

Archív