garáž. brána Cubicon_22.7.21_nepriechodná_výmena motora od 10:00-13:00 hod

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, dávame Vám na vedomie, že dňa 22.07.2021 (štvrtok) v čase od 10:00-13:00 hod bude z dôvodu výmeny motora znemožnený prejazd garážovou bránou v bytovom centre Cubicon. V tomto čase bude brána zatvorená a nebude možné sa dostať von ani dnu do garáže. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. správca

bude z dôvodu výmeny motora znemožnený prejazd garážovou bránou v bytovom centre Cubicon. V tomto čase bude brána zatvorená a nebude možné sa dostať von ani dnu do garáže. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. správca

oznam – odstávka teplej vody Cubicon_dňa 13.7.21 od 8:00-22:00 hod

Vážení vlastníci bytov a NP,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že Bratislavská teplárenská spoločnosť oznámila prerušenie dodávky tepla z primárneho rozvodu.

Dňa 13.07.2021 v čase od 8:00-22:00 hod bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody v bytovom centre Cubicon, St.Grunty 26/A-H v Bratislave. (Správca bol informovaný o odstávke mailom, dňa 12.07.21 o 13:42 hod) ďakujeme za trpezlivosť. správca objektu

Funkčná skúška EPS_Cubicon_15.06.21 od 10:00-12:00hod

vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, touto cestou Vám dávame na vedomie, že dňa 15.06.21 v čase od 10:00-12:00 hod bude prebiehať funkčná skúška elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) na objekte byt.centra Cubicon, St.Grunty 26/A-H v Bratislave. V uvedenom čase môže dochádzať k výpadkom elektrickej energie vo Vašom dome. Ďakujeme za spoluprácu. správca objektu

zatvorená kancelária pre osobné návštevy – reklamácie k RV2020 mailom, telefonicky_24.5.21

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

dovoľujeme si Vás informovať, že kancelária správcu je do odvolania

ZATVORENÁ pre verejnosť.

Vaše žiadosti, objednávky, podnety – technického charakteru a tiež otázky vrátane informácií ohľadom Ročného vyúčtovania nákladov zasielajte prosím len

písomne e-mailom alebo telefonicky.

Vybavujeme všetky postupne, ďakujeme za trpezlivosť.

správca objektu

Zákaz vstupu do budovy_od 8.2.21

Na základe vyhlášky Úradu ver.zdravotníctva SR zverejnenej 5.2.21 pod č.47 v čiastke 19/2021 Vestníku vlády SR je zakázaný vstup osôb do vnútorných a vonkajších prietorov zariadení v období od 8.02.2021 do 19.03.2021 z dôvodu ochrany života a zdravia, okrem osôb podľa §1ods.2 tejto vyhlášky v zmysle nižšie uvedeného – viď príloha na stiahnutie.

covid-19 – zákaz vstupu do budovy_27.01.-2.2.21_negat potvrdenie

Kancelária ZATVORENÁ homeoffice režim od 7.1.2021

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku, BUDE KANCELÁRIA SPRÁVCU ZATVORENÁ. Fungovanie formou home-office, komunikácia výlučne mailom) od 07.01.2021 do odvolania.

Prevzatie dokumentov a objednávok (čip, kľúč, dialkové ovládanie, karta)bude možné osobne výlučne len po mailovej dohode.

Ďakujeme za pochopenie.

V Bratislave dňa 7.1.2021

Kategórie

Archív