Funkčná skúška EPS_Cubicon_15.06.21 od 10:00-12:00hod

vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, touto cestou Vám dávame na vedomie, že dňa 15.06.21 v čase od 10:00-12:00 hod bude prebiehať funkčná skúška elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) na objekte byt.centra Cubicon, St.Grunty 26/A-H v Bratislave. V uvedenom čase môže dochádzať k výpadkom elektrickej energie vo Vašom dome. Ďakujeme za spoluprácu. správca objektu

zatvorená kancelária pre osobné návštevy – reklamácie k RV2020 mailom, telefonicky_24.5.21

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

dovoľujeme si Vás informovať, že kancelária správcu je do odvolania

ZATVORENÁ pre verejnosť.

Vaše žiadosti, objednávky, podnety – technického charakteru a tiež otázky vrátane informácií ohľadom Ročného vyúčtovania nákladov zasielajte prosím len

písomne e-mailom alebo telefonicky.

Vybavujeme všetky postupne, ďakujeme za trpezlivosť.

správca objektu

Zákaz vstupu do budovy_od 8.2.21

Na základe vyhlášky Úradu ver.zdravotníctva SR zverejnenej 5.2.21 pod č.47 v čiastke 19/2021 Vestníku vlády SR je zakázaný vstup osôb do vnútorných a vonkajších prietorov zariadení v období od 8.02.2021 do 19.03.2021 z dôvodu ochrany života a zdravia, okrem osôb podľa §1ods.2 tejto vyhlášky v zmysle nižšie uvedeného – viď príloha na stiahnutie.

covid-19 – zákaz vstupu do budovy_27.01.-2.2.21_negat potvrdenie

Kancelária ZATVORENÁ homeoffice režim od 7.1.2021

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku, BUDE KANCELÁRIA SPRÁVCU ZATVORENÁ. Fungovanie formou home-office, komunikácia výlučne mailom) od 07.01.2021 do odvolania.

Prevzatie dokumentov a objednávok (čip, kľúč, dialkové ovládanie, karta)bude možné osobne výlučne len po mailovej dohode.

Ďakujeme za pochopenie.

V Bratislave dňa 7.1.2021

Čistenie garáží_2.10.2020 od 8:00-18:00 hod_Cubicon

dňa 02.10.2020

v čase od 8:00 – 18:00 hod

BUDE VYKONÁVANÉ ČISTENIE GARÁŽÍ

v bytovom centre CUBICON

Prosíme majiteľov nižšie uvedených parkovacích boxov, aby ich uvoľnili v uvedenom termíne:

6, 12, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 39, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 91, 95, 97, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 136, 142, 143, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 163, 167, 168, 171, 172, 177, 179, 182, 183, 187, 192, 194, 196, 198, 202, 206, 207, 212

Ostatné parkovacie boxy boli vyčistené minulý piatok.

Ďakujeme za spoluprácu a  trpezlivosť.

Kategórie

Archív